Foto copyright

foto copyright internet auteursrecht

Het begrip copyright op een foto behoeft vaak uitleg. De term copyright is verankerd in de Nederlandse Auteurswet. Als je – zoals ik- veel nieuwswaardige dingen fotografeert voor opdrachtgevers die de opdrachtfoto vervolgens ook online plaatsen dan bestaat de kans dat anderen dat beeld willen “hergebruiken”. En dan kan je het woord “hergebruiken” tweeërlei uitleggen. De ene groep is niet op de hoogte dat er op foto – en tekstmateriaal sprake is van een copyright van de maker. Inbreuk op het auteursrecht komt dan door pure onwetendheid. Daar tegenover staat dat er ook een groep is die wel op de hoogte is en toch met auteursrechtelijk materiaal van anderen aan de haal gaan. De maker staat met de Auteurswet in de hand juridisch zeer sterk dit aan te vechten. Ikzelf heb ook regelmatig beeldmateriaal van mijn hand teruggezien op het internet op de meest uiteenlopende sites. Die kunnen hobbyisten en blogs zijn maar ook van bedrijven. De laatste categorie heeft met zijn of haar activiteiten een winstoogmerk dus dat is voor mij wel een extra rode vlag . Geen van allen heeft het recht je beeldmateriaal zonder jouw toestemming te gebruiken. Het is aan de maker hoe ver hij wil gaan in het beschermen van zijn copyright. Wanneer bedrijven zonder toestemming mijn beeldmateriaal gebruiken volgt er een modelbrief die uitleg geeft over de schending van het auteursrecht. Meestal bied ik dan een schikkingsvoorstel aan. Dit houdt in dat ze alsnog een redelijke licentievergoeding voor het fotogebruik moeten betalen. Zomaar je foto gebruiken zonder copyright vermelding ( dus niet je naam bij de foto vermelden) is een nog grotere overtreding. Meestal heb je dan juridisch recht op een nog hogere vergoeding. Bovengenoemde foto werd na controle meermalen op internet aangetroffen ZONDER naamsvermelding van de maker cq. fotograaf. Met succes heb ik de overtreders kunnen overtuigen met een schikkingsvoorstel. Het is namelijk een kansloze missie om te denken dat de maker wel eens niet gelijk zou kunnen krijgen van de rechter , als het zou ver zou komen. De Auteurswet is namelijk een zeer sterke en duidelijke wet. Meer over foto’s op internet vindt je onder andere hier.